Jak nejvýhodněji pojistit dům a byt? Důležitá je také prevence

Posted on

Jiná rizika se také týkají domů a bytů v povodňových lokalitách nebo v místech, kde často dochází ke střihům větru a k extrémnímu proudění vzduchu. Některé konstrukce domů, zejména střešní krytiny, jsou vůči větru odolnější, některé téměř vůbec.
dům a auto rodiny
Co se týče rizika požáru, předcházet se jim dá novými rozvody elektřiny v mědi, novými spotřebiči a u plynových spotřebičů – kotlů, karmy a sporáků je nutná pravidelná revize. Revize se také týká komínových průduchů a odvodu spalin. Preventivní opatření jsou vždy účinnější než zanedbávání technického stavu vybavení domácnosti, přesto se určitému riziku zabránit nedá.
Ještě než pojistnou smlouvu podepíšete, seznamte se podrobně s podmínkami v ní uvedenými. Od věci není zapůjčení vzoru pojistné smlouvy a s dostatečným předstihem její prostudování. V pojistné smlouvě bývá zakotvena řada výjimek a výluk a tomuto odstavci ve smlouvě věnujte největší pozornost.
dům, mince a budík

Střechu nad hlavou si nechte pojistit na novou hodnotu

Některá pojištění nemovitostí nezohledňují tržní cenu objektů, pouze se zaměřují na tzv. městskou nebo obecní kategorii (velikost sídla podle počtu obyvatel). Tržní cena pak nemusí odpovídat pojistnému plnění. Pro tyto případy některé pojišťovny nabízí řešení pojištění nemovitosti na cenu, kterou stanoví odhadce. Nová legislativní opatření Ministerstva financí již tržní cenu zohledňují.
Objekt, ve kterém žijete a jste na něm existenčně závislí, si nechte pojistit na tzv. novou hodnotu, pak budete mít jistotu, že v případě poškození anebo demolice domu (požár, zemětřesení nebo povodeň) si budete moci pořídit nové bydlení přibližně za stejnou částku. U nové hodnoty se nezohledňuje amortizace stavby a pojišťovna vyplácí vždy původní pořizovací cenu nemovitosti.
srdce rodiny
Stojí-li vaše nemovitost v tzv. rizikovém pásmu, např. v blízkosti řeky, nedaleko elektrárny nebo výrobního závodu, zvolte takovou pojišťovnu, která snižuje sazbu v závislosti na velikosti města, kde se nemovitost nachází. Tabulkově pak platíte nižší pojistné.