Řezání a hoblování dřeva

Každé řezivo na pile, kde se zpracovává surová kulatina, se musí třídit. Tím vznikne více rozměrů řeziva o rozdílné kvalitě. Dřevo se před samotným vysoušením třídí jen podle velikosti, podle kvality se materiál dotřídí až po sušení. Dřevo se rozděluje podle jakosti, tj. odstupňováním podle vad, podle tvarové stability a potřebné pevnosti materiálu. Záleží také na tom, k jakému účelu bude materiál použit, zda bude sloužit jako stavební a konstrukční prvek, nebo se využije pro výrobu nábytku.
kulatina

Opracování dřevěného polotovaru řezáním

Truhláři používají pily jako základní nástroj pro dělení dřevěných polotovarů, a to buď pomocí pilového kotouče, nebo pilovými listy v rámové pile, případně listy s rukojetí. Existuje mnoho druhů pil, které se od sebe liší svým tvarem a velikostí a počtem zubů.
Truhláři jsou zvyklí pracovat nejčastěji s rámovou pilou. List je upnut v dřevěných svěrkách, které slouží jako rukojeti, a celá konstrukce tvoří obdélníkový rám. Otáčením rukojetí lze pilový list naklonit pod různým úhlem a s rámovou pilou je možno řezat i široké řezivo.
dřevěné hoblíky

Rámové pily rozdělujeme na:

Pilu rozsečku – ta slouží pro hrubý řez dřeva v podélném i příčném směru
Pilu vykružovačku – s tou se vykružují přesné oblé tvary
Pilu osazovačku – pro řezání a přířez všech komponentů určených pro konstrukční spoje

Pily s rukojetí rozlišujeme především podle využití:

Používají se zpravidla v případech, kde by bylo nasazení rámové pily obtížné:
Pila ocaska – klasická ruční pila pro základní řezání (i větších rozměrů)
Pila děrovka – s tou se řežou různé oblé tvary na velkých řezných plochách
Pila čepovka – vyměřuje prostor pro tzv. čepy
Pila svlakovka – s tou se vyřezávají přesné rozměry pro svlakové drážky
Pila dýhořezka – je určena pro speciální řezání tenké dýhy

Opracování dřeva hoblováním

Každý truhlář, který začíná pracovat se dřevem, se dříve nebo později setká s jeho hoblováním. Dřevo lze hoblovat pochopitelně strojně na hoblovce, ale základním předpokladem pro práci se dřevem je i zvládání ručního hoblování. Truhláři se tím také učí porozumět tomuto specifickému materiálu a rozpoznávají jeho rozdílné vlastnosti u měkkého a tvrdého dřeva.
Hoblík se skládá z hoblíkového nože, který nazýváme želízkem, dále z klínu, lůžka a z kolíku. Nůž hoblíku (želízko) svírá s opracovávanou plochou úhel zpravidla 45 stupňů.  U hoblíků rovněž platí zásada, že nože musí být vždy správně nabroušené, pod úhlem 25 stupňů. Tupý nástroj dřevo vytrhává a řez nemá požadovanou kvalitu.