Když nám ublíží blízký člověk

Posted on

Pokud nás zraní blízký člověk, octneme se mezi dvěma protikladnými pocity, láskou a nenávistí. Cítíme lítost, zklamání, vztek, nenávist. Zůstává však náklonnost, touha lásku přijímat i dávat. Dotyčný nás přitahuje i odpuzuje zároveň.
Smiřte se s vnitřním emocionálním rozporem
Přijměte svoje protikladné emoce takové, jaké jsou. Nedramatizujte je zbytečně. Konflikt mezi láskou a nenávistí je v tomto případě přirozený a normální.
Čím je citová vazba užší, tím silnější a nepříjemnější jsou negativní emoce. Navíc máme obavu, aby nevyšly najevo.
muž a žena
Jak svou bolest vyslovit před druhým                                                                                                  Nemluvte unáhleně pod vlivem emocionálního zmatku. V takovém stavu máme tendenci obviňovat, vyčítat, vylévat si zlost. Jsme schopni vychrlit mnoho nepříjemného, zraňujícího, ne vždy pravdivého, co nelze vzít zpět. Taková náhodně vypuštěná slova mohou zasadit druhému těžkou ránu a zhoršit už tak obtížnou situaci.
Potřebujeme získat vnitřní svobodu vůči svým rozbouřeným citům.                                                            To vyžaduje zranění nejdřív přijmout a zpracovat.
Svěřte se třetí osobě
Může to být kamarád, kamarádka, příbuzný nebo psychoterapeut. Měl by být objektivní a nestranný.
Proveďte klidnou analýzu vzniklé situace a celého vztahu. Položte si následující otázky:
·         Kdy přesně došlo k vyhrocení konfliktu?
·         Jedná se o první konflikt, nebo se podobná situace už opakovala?
·         Co je předmětem konfliktu?
·         Nakolik si druhá strana uvědomuje svoje chování?
·         Jde o vztah založený na partnerství nebo přátelství?
·         Jaký je můj případný podíl na vzniku konfliktu?
   Podívejte se na problém očima druhého
·         Jak asi vnímá moje slova a projevy?
·         Necítí ublížení z mé strany?
·         Nenarůstají v něm pocity odporu a hněvu stejně jako ve mně?
·         Neberu mu svou uražeností, mlčením a přerušením kontaktu možnost vyjádřit, co cítí?
Emoce vyjadřujeme nejen slovy, ale celým tělem
Naše vnitřní rozpoložení se projeví v očích, výrazu tváře, gestech, tělesném postoji. Většinou tak jednáme nevědomě. Pokud vůči někomu cítíme vnitřní hněv a hluboké výčitky, pozná to z našich mimoslovních projevů. Zamyslete se, jak druhý vnímá neverbální signály, které k němu vysíláme.
žena ve smutku
Vzájemné vyjádření emocí
Pokud k tomu dojde, nemluvte jen o sobě a svých pocitech. Dejte prostor také druhé straně. Správně vedený rozhovor může snížit napětí a přinést oboustrannou úlevu. Síla negativních emocí totiž pramení nejen z velikosti zranění v daném vztahu, ale také z emocí, které se nahromadily z jiných vztahů během dětství a dospívání.
Verbalizace pocitů před tím, kdo nám ublížil, může být obtížná pro toho, kdo se nenaučil vyjadřovat vlastní emoce. Je třeba moudré a aktivní práce na sobě. Díky tomu se postupně změní postoj i vztah k druhému.