Hospodaření vědou občas bývá

Není to z neznalosti ekonomických zákonitostí, když si lecjaká domácnost nevede příliš úspěšně. Vždycky zafunguje lidský faktor, který selhává.
Pokud si Vaše domácnost nevede podle svých představ,
·         buď bude muset své představy změnit,
·         nebo se bude muset zamyslet nad tím, kde dělá chybu.
počítání peněz.jpg
Analyzujte svou ekonomickou základnu
·         Každá domácnost má nějaké své potřeby, které se snaží uspokojovat. Ale co do takových potřeb patří? Je to něco, čeho je nedostatek. Pokud se takový nedostatek týká základních potřeb člověka, jako je jídlo, ošacení, bydlení, potom je nutné zalarmovat stát a využít jeho nabídky sociálních dávek, které v nouzi domácnostem schvaluje. A tyto ekonomické potřeby stát schvaluje pouze u takových domácností, ve kterých výdaje převyšují příjmy.
V takovém případě si domácnost musí ujasnit, co si od ekonomické situace slibuje. Očekávání bude tedy muset přehodnotit.
·         Pokud ale domácnost, ve které příjmy převyšují výdaje k uspokojení základních potřeb, má se svým hospodařením problém, potom je chyba na straně člověka. Uměle totiž vytváří výdaje, které nemůže hradit. Potom nastupují půjčky a úvěry, se kterými bývá občas potíž, když dojde, na tzv. lámání chleba. Leckdy naprosto zbytečně.
zamilovaná prasátka.jpg
V takovém případě si musí domácnost udělat ve svém ekonomickém zázemí pořádek! Včetně pořádku v chybujících rozhodnutích.
Vypadá to tak nějak vědecky, viďte? Ale ona taková ekonomie vědou opravdu je. A Vy, pokud jste se našli v jednom z oněch dvou příkladů, dejte si čas a nalijte si čistého vína do svého svědomí.
Neobcházejte řešení ekonomické situace domácnosti.
Ekonomicky myslet musí už dítě školou povinné, které dostává pravidelné kapesné. Už odmalička jste spojeni s penězi, ať chcete, nebo ne. Samozřejmě, že uděláte chyby, ale poučte se z nich.
Máte svou představu o životní úrovni? V pořádku. Ale musíte se k ní nějak dostat, abyste ji mohli žít. Studium, výběr zaměstnání, založení rodiny, shromažďování majetku, trávení volného času, apod. To všechno musíte mít pod kontrolou! Mluvte o svých představách, aby všichni členové domácnosti o nich vzájemně věděli.
Když docílíte společného zájmu, Vaše ekonomická základna se bude rozvíjet a dostane pevné základy.