Vesnice versus město

Životní styl na vesnici se dnes v mnoha případech neliší nijak výrazně od života ve městě. Lidé na vesnici využívají všech vymožeností. Dříve to ovšem tak nebylo. Vesnice versus město, to byly dva naprosto odlišné světy. Lidé z vesnice a lidé z města, to byli lidé, kteří měli naprosto odlišné myšlení, způsob života. Odlišný životní styl se ovšem neodrážel jen u obyčejných lidí tedy zemědělců a dělníků, ale také u šlechty. Vesnická a městská šlechta, to byly taktéž dva zcela odlišné světy.
krávy na pastvě
Samozřejmě i městská šlechta měla svá letní sídla, kde pobývaly celé rodiny v podstatě od jara do podzimu, ale mentalitou zůstávali „ti z města“.
Typická venkovská šlechta žila na venkově celoročně a zabývali se hlavně zemědělstvím. Velmi často bývali terčem posměchu právě městské šlechty. Neznali módní trendy, nebyli dostatečně informovaní o světové politice, kultuře a umění.
Vesnice dříve byla prostě zaostalá, izolovaná. Přesto život na vesnici byl neocenitelný v dobách krize a především válek. Byli to lidé na vesnici, kteří dokázali být nezávislí na cizích zdrojích. Vypěstovali si plodiny, měli k dispozici vlastní vejce, mléko, zvířectvo na maso, úly na med.
 hlávka zelí

Nezávislost na cizích zdrojích

I v současné době najdeme nezanedbatelné množství lidí, kteří se rozhodli říct jasné ne konzumu. Moderní technologie využívají jen v míře nezbytně nutné. Vidina soběstačnosti a nezávislosti je ro ně velmi lákavá. Rozhodně se to netýká jen farmářů, kteří se snaží vyprodukovat různé bioprodukty, které se stávají zdrojem jejich výdělku, ale také lidí, kteří si hospodaří sami na sebe a do toho mají své vlastní profesní aktivity. Ale k tomu mají své vlastní sýry, maso, vejce a dokonce si třeba vyrábí i vlastní biokosmetiku, která je ohleduplná k životnímu prostředí. Tento životní styl je stále více populární.