Revize elektřiny od kvalifikované firmy

Elektřina, elektrospotřebiče a v drtivé většině případů také hromosvody, to vše je běžnou součástí našich životů. Podívat se na televizi? Samozřejmost. Lednice? Sporák? Rozsvítit si? Samozřejmost. Stejně tak nabít si telefon či notebook, ohřát si jídlo v mikrovlnce nebo si jednoduše uvařit vodu na čaj. To vše je pro nás naprostou samozřejmostí. Ale co dělat, když zásuvka jiskří? Co když vyzkratuje elektřina? Existuje velmi jednoduchý a prostý způsob, jak požárům, způsobeným vyzkratovanou, či jinak chybnou elektřinou, předejít. Zmiňovaným způsobem je revize elektriky, která je v některých případech dokonce povinná.

skrat elektřiny

Revize elektronických spotřebičů samozřejmě není povinná pro běžnou domácnost, avšak spadá mezi doporučované. Důvodů je hned několik, například škody, které jsou požárem v domácnosti (kvůli elektřině) způsobené. Podle průzkumů a také statistik vyplývá, že v těchto případech zemřelo až 44,6% lidí, dalších 46% bylo zraněno a škoda, způsobená požárem, dosahuje stovek milionů korun. Samotná elektřina má podíl až 34% ze všech požárů, přičemž nejčastěji se jedná o chybné, staré, či vadné spotřebiče. Předejít těmto tragédiím a následným škodám můžete jednoduchou revizí. Tu Vám může nabídnout například Elektro-revtech s.r.o., kvalifikovaná firma, která dále nabízí revize elektroinstalace, elektrických a průmyslových strojů, (nejen) aktivních hromosvodů a projektovou dokumentaci či případné opravy.

elektřina

Mimo jiné také spolupracují s partnery, kteří zajišťují montáž i opravu hromosvodů. Své revizní služby nabízejí také v případech, kdy je revize povinná. Příkladem mohou být prašná, vlhká či studenější místa, školky, školy nebo ubytovací zařízení – zde se revize provádí každé tři roky, dále také prostory pro shromažďování více jak 250 osob, tj. kina, divadla a další kulturní prostory, nebo například obchodní centra – zde se revize opakuje každé dva roky. Ať už jste majitelem podobného prostoru, nebo máte v plánu revizi Vaší domácnosti, vždy by měla být Vaše bezpečnost, zdraví, a v neposlední řadě ochrana majetku Vaším rozhodujícím faktorem. Vždy je lepší katastrofám předejít, než poté čelit následkům.