LED halogeny nachází uplatnění nejen na sportovištích, ale i na železnici


Zimní, fotbalové a atletické stadiony

Zajistit požadované osvětlení sportoviště nejen pro samotný sportovní výkon, nýbrž i pro televizní přenosový signál není zrovna snadné. Prolíná se tu více aspektů současně, především teplota chromatičnosti, hodnota svítivosti, index podání barev, to vše s potřebným stupněm IP krytí, rychlým náběhem a schopností pracovat i v extrémních povětrnostních podmínkách. Pro tyto účely se dříve využívaly především metalhalogenidové výbojky, které poskytovaly optimální chladnou barvu bílého denního světla, napodobující sluneční svit v odpoledních hodinách.
Do popředí zájmu se dnes dostaly LED halogeny. Ty byly podrobeny technickým inovacím v průběhu posledních dvaceti let, šlo především o zvýšení výkonu polovodičových čipů. Setkáváme se s nimi ve sportovních areálech i v menších městech a obcích, kde je provozován sport pouze v amatérském měřítku. Nejčastěji to jsou fotbalová hřiště a tenisové kurty. Ve stovkách malých obcí vyrostla i víceúčelová hřiště a workout parky, terény pro motocyklové a automobilové závody, dostihová a parkurová závodiště, hřiště na baseball a rugby a mnohá další.

stadion

Železniční koridory a nástupiště

Železnice je jedním z odvětví, kde se nové technologické postupy LED diodových svítidel uplatňují ve značné míře. Využívají se k tomu i speciální zařízení, např. sklápěcí stožáry o výškách od 6 do 24 metrů. V železničních stanicích tato svítidla nahrazují stávající konstrukce se sodíkovými výbojkami a zároveň se tím snižuje i celkový počet osvětlovacích těles. Mohou být s ohledem na jejich větší výkon rozmístěny ve větších rozestupech.

arena

V těchto dopravních uzlech a nástupních bodech se zvýšeným pohybem chodců je podstatné zajistit i potřebnou barvu bílého světla, která bude korespondovat s chladnějšími odstíny, a bude mít vysokou hodnotu podání barev Ra. Tím se výrazně zvýší i bezpečnost na kolejišti, zvláště při pohybu na nástupištích a perónech.